Broučci

Vodnická pohádka

Při dnešní návštěvě divadla děti zhlédly "Vodnickou pohádku", která byla plná kouzel a čarování. Pohádka byla o vodníkovi "Šplouchovi", který bydlel v klidné...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Halloween v MŠ 2019

Dne 31.10.2019 se konal v naší MŠ Halloween, který si děti velmi užily a před nímž si někteří odvážlivci vytvořili v rámci výtvarných činností ducha.

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Podzimní královna přírody

Celý týden se děti seznamovaly se stromy a jejich plody podle obrazového materiálu MŠ. V parku sbíraly plody podzimu, se kterými pak vyzdobily svojí třídu a prostory 2. pavilonu.

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

O líné Čiperce

Dne 14.10.2019 děti zhlédly pohádku "O líné Čiperce". Pohádka se jim moc líbila.

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Týden ovoce a zeleniny

Minulý týden děti poznávaly ovoce a zeleninu pomocí všech smyslů - hmatem určovaly, co je lehčí a těžší, poté si ovoce a zeleninu zvážily na váze, snažily se na váze vytvořit...

celý článek

Napsal(a): Barbora Šatavová, (Kategorie Broučci)

Návštěva Městské knihovny v Žatci

Dne 2. 10. 2019 děti navštívily Městskou knihovnu v Žatci, v rámci projektu pro předškoláky. Poslechly si pohádku „Jak se sluníčko strašně nudilo“. Děti odpovídaly na otázky,...

celý článek

Napsal(a): Barbora Šatavová, (Kategorie Broučci)

Ovocnářská výstava

Děti byly na ovocnářské výstavě v Křížově vile. Viděly výrobky z ovoce a zeleniny, ochutnávaly různé druhy jablíček a také si prohlédly své výtvarné práce,...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Obědváme

To nám to chutná první dny ve školce!

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Rozloučení s kroužkem „Flétny“ a s kroužkem „Kouzelná tabule“

Tento týden jsme se s dětmi rozloučily s kroužkem „Flétny“ a s dětmi ze tříd Broučci a Veverky s kroužkem „Kouzelná tabule“. Děti z kroužku „Flétny“ si naposledy...

celý článek

Napsal(a): Barbora Šatavová, (Kategorie Broučci)

Závěrečná besídka "Děti v pohybu"

Děti se 19.6.2019 představily na závěrečné besídce tohoto školního roku s názvem "Děti v pohybu". Nejprve děti přivítaly své rodiče a přátele školy, poté se předvedly děti z...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výlet do Zoo Praha

Dne 3.6.2019 jsme společně s dětmi vydali na výlet do "Zoo Praha" za velmi teplého počasí. Děti zde viděly africká zvířata (např. slony, žirafy, zebry atd.), pavilon džungle a další zvířata. Děti...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Návštěva Chmelařského muzea Žatec

Dne 24.5.2019 děti navštívily Chmelařské muzeum Žatec, kde si prohlédly velké stroje, které se dříve používali k práci na chmelnici, viděly žoky s chmelem, následně jim byl promítnut...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Návštěva Městské knihovny Žatec a naučná procházka městem

Ve čtvrtek 23.5.2019 jsme společně s dětmi navštívili Městskou knihovnu Žatec. Děti se netradičně seznámily s pohádkou "O Červené karkulce", kterou následně vyprávěly podle svých představ. Pracovaly...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Návštěva ZUŠ Žatec 2019

Dne 13.5.2019 děti navštívily "Zakladní uměleckou školu Žatec", kde byl dětem předveden hudební, dramatický, výtvarný a taneční obor. Děti byly do každého oboru nějakým způsobem...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)

Čarodějnice 2019

Dne 30.4.2019 se v naší MŠ uskutečnila akce s názvem "Čarodějnice 2019". Ve třídě Veverek jsme se sešli s třídou Broučků, a následně děti plnily sportovní soutěže (např. koulely míče,...

celý článek

Napsal(a): Věra Schmidlová, (Kategorie Broučci)