Ceny stravného a školného od 1. 9. 2021

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování s účinností od 1. září 2021 ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., obsahuje změnu finančních limitů pro nákup potravin, proto dochází od 1. 9. 2021 ke zvýšení cen stravného.

 

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je výše stravného ve školním roce 2021-2022 následující:

1. skupina věk 3–6 let

přesnídávka 9 Kč

oběd 18 Kč

svačina 9 Kč

Celkem 36 Kč

 

2. skupina věk 7–10 let

přesnídávka 10 Kč

oběd 20 Kč

svačina 10 Kč

Celkem 40 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 2.

 

Školné je ve školním roce 2021/2022 naopak nižší

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji výši školného od 1. 9. 2021 na:

             360,- Kč měsíčně

 

   Výše školného pro děti, kterým je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu uvedeného v § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, se stanoví od 1.9.2020 na 2/3 z výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. Školné je stanoveno na:

           240,- Kč měsíčně

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,