Doma s dětmi a v pohodě

Kategorie: Aktuality

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

 

Zdroje a materiály

Weby pro předškolní vzdělávání:

www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

 www.hrajeme-si.cz

 

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com  

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

Z iniciativy psychologů a speciálních pedagogů pod záštitou hlavního města Prahy a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 vznikly webové stránky SPOLUDOMA.CZ. Nabízejí informace a pomoc rodinám s dětmi při společném trávení času a vzdělávání na dálku, jak v nové situaci vzájemně komunikovat, jak zmírnit stres a nejistotu u sebe i u dětí, na koho se v případě krizové situace obrátit. Nechybějí ani náměty na vzdělávací i volnočasové aktivity pro děti různého věku https://spoludoma.cz/ .

                                                                                         Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky

 

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,