Malý technik - 2.lekce - MALÝ ARCHITEKT

Kategorie: Aktuality

Předškolní děti se opět zúčastnily vzdělávacího programu.Dozvěděly se jak se staví dům,seznámily se s technickými výrazy jako je architekt,stavitel,technický výkres,půdorys,obvodové zdi a příčky.Nakonec se pokusily postavit z lega jednoduchý dům podle technického nákresu.

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová,