Platba školného v době uzavření MŠ

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

níže uvádím informace ohledně platby školného. Platby, které nám zasíláte v současné době navíc, Vám budou vráceny jako přeplatek.

Pokud potřebujete konkrétní informace týkající se platby školného a stravného, tak kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny Ladu Jedličkovou

                                                                              telefon 606 835 552

                                                                               e-mail: Lada.jidelna@seznam.cz

 

Snížení školného

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 17.03.2020 do odvolání. Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

 

  1. za měsíc březen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 240,-Kč

 

  2. pokud bude provoz mateřské školy v následujících měsících:

  a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

  b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou části)

 

V Žatci 8. 4. 2020

Mgr. Ludmila Jurášová,

ředitelka školy

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,