Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 3/2021

Kategorie: Aktuality

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

PSČ 438 01 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.com,  http://www.msbrezinyzatec.

 

Č.j.: COVID 1/2021

V Žatci dne 31.3.2021

 

ROZHODNUTÍ

 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny, zastoupena ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Jurášovou, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen 2021.

 

Odůvodnění:

Vláda ČR, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace přijala dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

                                

                                                                        Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,