Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 bude naše mateřská škola, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, v provozu pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti zákonných zástupců určených profesí (výčet určených profesí najdete ZDE).

 

Tyto děti budou vzdělávány v neměnných skupinách – max. 15 dětí.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování dětí, které budou navštěvovat MŠ je povinné a bude probíhat v mateřské škole od 6:00 do 7:45 hodin na určeném místě 2x týdně (pondělí a čtvrtek, případně v jiný den, pokud dítě nastoupí během týdne) před vstupem dítěte do třídy, pod dohledem pracovníka školy.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Doprovod dítěte a asistenci při testování zajišťuje zákonný zástupce dítěte. Pedagogičtí pracovníci ani nikdo jiný ze zaměstnanců školy testování neprovádí.

Zákonný zástupce doprovází dítě na testování a počká na výsledky testu. V případě negativního testu předá dítě učitelce. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

 

TESTOVÁNÍ

Testování v mateřské škole bude probíhat (v pondělí a ve čtvrtek) pomocí testovacích sad SARS-COV-2, ANTIGEN RAPID TEST KIT, LEPU MUDICAL

Testování - instruktážní leták

Instruktážní videa:

                              https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78 

                              https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=111s

 

Manuál covid-19 ohledně testování ve školách v dubnu 2021 obsahuje obecné informace k testování a možné výjimky z testování:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf 

 

VYTVOŘENÍ SKUPIN DO 15 DĚTÍ

V mateřské škole budou vytvořeny celkem čtyři neměnné skupiny dětí. Každé dítě (předškolní a dítě určených profesí) bude docházet do své třídy. Testování dětí bude probíhat v šatnách jednotlivých tříd. Prosím rodiče, aby počítali s tím, že v pondělí a ve čtvrtek musí počkat na výsledky testu svého dítěte, cca 15-20 minut. Na výše uvedených videích se můžete seznámit s průběhem testování. V případě potřeby Vám poradí paní učitelka.

 

Všem Vám moc děkuji za výbornou spolupráci a věřím, že spolu vše zvládneme.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte

                                                       ředitelka školy: Mgr. Ludmila Jurášová, tel. 774 276 900

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,