Uzavření 2. pavilonu MŠ

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

od pondělí 21.12.2020 do 3.1.2021 bude uzavřen 2. pavilon (zadní), z důvodu pozitivního výsledku na COVID -19 u jedné učitelky z tohoto pavilonu.

 

Všechny děti a personál zařízení, kteří byli v rizikovém kontaktu s osobou, která onemocněla infekčním onemocněním COVID-19 :
a) jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami,

b) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo - zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,

c) sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

 

Informace k ošetřovnému

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

                                                                                                        

 Rozhodnutí Krajské hygienické stanice zde

 

                                                                                               Děkuji a přeji hezké vánoční svátky

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,