Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

na konci každého měsíce (po dobu uzavření MŠ) si všichni, co doma pečujete o své dítě a máte od nás vystavenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení, stáhněte Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, vyplňte ho a předejte svému zaměstnavateli. Dále uvádím informace ze stránek OSSZ Louny:

 

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 [dle § 4 odst. 3 zákona č. xxx/2020 Sb. ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.]. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ.

Tiskopis je k dispozici na webových stránkách ČSSZ (ePortál ČSSZ) k vyplnění v elektronické podobě a vytištění nebo ke stažení k ručnímu vyplnění:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,