Výsledky Rozhodnutí - Zápisy na školní rok 2018/2019

Kategorie: Aktuality

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbrezinyzatec.cz

                                                                                                                                        Datum: 5. 6. 2018

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   ZÁP  1/2018

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny 29 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo

Rozhodnuto

Registrační číslo

Rozhodnuto

ZÁP 1/2018

ZÁP 2/2018

ZÁP 3/2018

ZÁP 4/2018

ZÁP 5/2018

ZÁP 6/2018

ZÁP 8/2018

ZÁP 9/2018

ZÁP 11/2018

ZÁP 12/2018

ZÁP 13/2018

ZÁP 14/2018

ZÁP 15/2018

ZÁP 16/2018

ZÁP 18/2018

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

ZÁP 19/2018

ZÁP 20/2018

ZÁP 23/2018

ZÁP 24/2018

ZÁP 25/2018

ZÁP 26/2018

ZÁP 28/2018

ZÁP 30/2018

ZÁP 32/2018

ZÁP 33/2018

ZÁP 34/2018

ZÁP 35/2018

ZÁP 36/2018

ZÁP 37/2018

 

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 6. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 06. 2018 na webových stránkách školy http://msbrezinyzatec.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

                                                                                  Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbrezinyzatec.cz

 

                                                                                                                                        Datum: 5. 6. 2018

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

ČJ.   ZÁP  2/2018

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny 5 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo

Rozhodnuto

Registrační číslo

Rozhodnuto

ZÁP 17/2018

ZÁP 21/2018

ZÁP 22/2018

 

nepřijat

nepřijat

nepřijat

 

ZÁP 29/2018

ZÁP 38/2018

 

 

nepřijat

nepřijat

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 06. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 24. 04. 2015 na webových stránkách školy http://msbrezinyzatec.cz. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

                                                                                  Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

                                                                                                   

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,