Zahájení provozu mateřské školy od 18.5.2020

Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola otevřena v pondělí 18.5.2020 v omezeném provozu v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů.

Od 18. 5. 2020 není předškolní vzdělávání povinné, účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů. Provoz bude organizačně i personálně zajištěn dle podmínek vymezených v dokumentu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 (najdete v příloze).

Z organizačních důvodů, budete kontaktování Vašimi učitelkami, s kterými dohodnete přesný čas příchodu a odchodu Vašeho dítěte.

Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy zákonný zástupce:

  • předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) -najdete ho v příloze nebo ho dostanete první den při nástupu Vašeho dítěte do MŠ,
  • bude písemně seznámen s dokumentem Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 -najdete v příloze nebo v šatně MŠ.

 

Od 1.5. nemusí děti při pobytu v mateřských školách nosit roušky.

Děti si do mateřské školy nesmí nosit žádné vlastní hračky. Děkujeme za pochopení.

 

PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO

V souladu s § 6 a v návaznosti na § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.  O předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů. Pokud nebude dítě přítomno v MŠ ani jeden den v daném měsíci, měsíční úplata se nebude vybírat, bude zcela prominuta. Toto mimořádné opatření platí do konce školního roku 2019/2020 tj. do 31.8.2020.

 

Další aktuální informace budou průběžně sdělovány prostřednictvím webových stránek školy

                                           

Děkujeme za skvělou spolupráci, během této složíte doby.

                                                         Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Přílohy:

Provoz mateřských škol v období do konce šk. roku 20192020

Čestné prohlášení

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,