Zápis k předškolnímu vzdělávání

Kategorie: Aktuality

Ředitelství mateřských škol v dohodě se zřizovatelem 

Městem Žatec vyhlašují

 

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok

2018 – 2019

který se uskuteční ve dnech

 

ÚTERÝ    15. května 2018 od 8:00 do 13:00 hodin

STŘEDA  16. května 2018 od 8:00 do 13:00 hodin

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně.

 

Město Žatec stanovilo jeden školský obvod pro všechny mateřské školy

na celém území města:

 

  • Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny;
  • Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny;
  • Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny;
  • Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny;
  • Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny;
  • Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny;
  • Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny.

 

 

 

RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

 

 

 

 

 

 

      Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,    

      základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,