Kroužky

Logopedie Vede Mgr. Ludmila Jurášová, Bc. Eva Todtová, Barbora Šatavová, ve spolupráci s logopedkou Mgr. Kozelkovou.
Zumba Vede učitelka Bc. Eva Todtová. Je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, radost z tance a cit pro rytmus. Činnost kroužku je prezentována rodičům na školních besídkách a jiných představeních pro rodiče.
Kouzelná tabule Vedou učitelky Bc. Simona Kassalová a Bc. Kamila Pinkrová. Je zaměřen na rozvoj digitální gramotnosti u dětí předškolního věku, navazuje na témata třídního vzdělávacího plánu. Podporuje přirozený rozvoj paměti, pozornosti, logického myšlení, vzájemnou spolupráci.
Angličtina Vede učitelka Bc. Radka Diepoltová. Děti se formou hry seznamují s anglickými slovíčky, říkadly a písničkami.
Příprava předškolních dětí na školní docházku Vedou učitelky Milada Drexlerová, Věra Schmidlová, Bc. Eva Todtová a Bc. Simona Kassalová. Pomocí projektu Do školy včas jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy.
Flétny Vede učitelka Barbora Šatavová. Děti se seznámí s notovou osnovou, naučí se písničky a říkadla. Důraz je kladen na správné dýchání , rovné držení těla a rytmus.