Kroužky

Logopedická prevence Probíhá v jednotlivých třídách a v logopedické třídě naší mateřské školy. 
Zumba Vede učitelka Bc. Eva Todtová. Je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, radost z tance a cit pro rytmus. Činnost kroužku je prezentována rodičům na školních besídkách a jiných představeních pro rodiče.
Kouzelná tabule Vedou učitelky Bc. Simona Kassalová a Bc. Kamila Pinkrová. Je zaměřen na rozvoj digitální gramotnosti u dětí předškolního věku, navazuje na témata třídního vzdělávacího plánu. Podporuje přirozený rozvoj paměti, pozornosti, logického myšlení, vzájemnou spolupráci.
Angličtina Vede učitelka Bc. Radka Diepoltová a Michaela Štěpánová. Děti se formou hry seznamují s anglickými slovíčky, říkadly a písničkami.
Příprava předškolních dětí na školní docházku Vedou učitelky Věra Schmidlová, Bc. Eva Todtová a Bc. Simona Kassalová. Pomocí projektu Do školy včas jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy.
Pohybový kroužek Vede učitelka Barbora Šatavová. Kroužek je zaměřen na obratnost dětí, přirozená cvičení, manipulaci s míčem a cvičení s netradičním tělovýchovným nářadím.