Rozpočet

 

Schválený rozpočet (nákladů a výnosů) na rok 2021
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otokara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…) 7797 000 Náklady celkem 9665 000
2. Příspěvek zřizovatele 891 000 z toho: provoz 1868 000
3. Ostatní výnosy 977 000
VÝNOSY CELKEM 9665 000 NÁKLADY CELKEM 9665 000

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2020
skutečnost

2021
finanční plán

2022
předpoklad

2023
předpoklad

Náklady

8 389

9 665

10 438

11 273

Výnosy

8 547

9 665

10 438

11 273

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

158

0

0

0

Doplňková činnost

2020
skutečnost

2021
finanční plán

2022
předpoklad

2023
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2021

2022

2023

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem