Rozpočet

Schválený rozpočet (nákladů a výnosů) na rok 2019
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otokara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…) 5495 000 Náklady celkem 7120 000
2. Příspěvek zřizovatele 825 000 z toho: provoz 1625 000
3. Ostatní výnosy 800 000
VÝNOSY CELKEM 7120 000 NÁKLADY CELKEM 7120 000

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2018
skutečnost

2019
finanční plán

2020
předpoklad

2021
předpoklad

Náklady

7 624

 7 120

7 690

8 305

Výnosy

7 740

7 120

7 690

8 305

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

116

0

0

0

Doplňková činnost

2018
skutečnost

2019
finanční plán

2020
předpoklad

2021
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2019

2020

2021

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem