Rozpočet

Schválený rozpočet (nákladů a výnosů) na rok 2018
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…) 5 366 000 Náklady celkem 6 952 000
2. Příspěvek zřizovatele 786 000 z toho: provoz 1 586 000
3. Ostatní výnosy 800 000
VÝNOSY CELKEM 6 952 000 NÁKLADY CELKEM 6 952 000

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2017
skutečnost

2018
finanční plán

2019
předpoklad

2020
předpoklad

Náklady

6815

6952

7508

8109

Výnosy

6815

6952

7508

8109

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

0

0

0

0

Doplňková činnost

2017
skutečnost

2018
finanční plán

2019
předpoklad

2020
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2018

2019

2020

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem