Závěrečná besídka "Děti v pohybu"

Kategorie: Sluníčka, Rybičky, Broučci

Děti se 19.6.2019 představily na závěrečné besídce tohoto školního roku s názvem "Děti v pohybu". Nejprve děti přivítaly své rodiče a přátele školy, poté se předvedly děti z kroužku "Flétny", "Angličtiny" a "Zumby". Následovalo vystoupení všech dětí z MŠ. Děti, které odcházejí do první třídy byly dekorovány šerpou a dostaly věcné dary. Na závěr si všechny děti odnesly dárečky a dostaly sladkou odměnu. Živá a veselá besídka měla u rodičů velký úspěch, proto děkujeme zejména dětem, které si na přípravě daly záležet. Zároveň si rodiče prohlédly výtvarné práce dětí a obrázky z kroužku "Kouzelná tabule".

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona,