Rybičky

Podzim v parku

Dne 18.10.2018 si děti v parku užily podzimní hrátky. Stavěly podzimní domečky a skřítky podzimníčky ze šišek, klacíků a lístků.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Matýsek a jeho kamarádi

Dne 12.10.2018 naší Mš navštívil pan Zdeněk Polach - finalista Česko Slovensko má talent:-) s jeho Matýskem.Děti se velice nasmály, a také všichni viděli mluvícího papouška a kouzelnou tabulku s pohyblivým obličejem.:-)

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Divadelní představení "Zvěřinec"

Dne 10.10. byly děti poprvé v tomto školním roce v Městském divadle v Žatci a zhlédly hudební představení "Zvěřinec". Děti si poslechly písně, některé skladby děti společně s hudebníky pohybově ztvárnily.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výstava "Uber plyn!" v muzeu K. A. Polánka v Žatci

Děti dne 4.10.2018 navštívily regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Prohlédly si zde modely 1500 autíček Matchbox a na závěr si s některými autíčky mohly pohrát na dopravním koberci.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Soutěž "O nejkrásnějšího Podzimníčka"

Děti vyráběly kolektivní práci - "Nejkrásnější Podzimníček" do soutěže, kterou pořádá DDM. Malovaly temperou na tvrdý karton, dolepovaly podzimní lístečky, kterým dokreslily fixou žilky. Zároveň se děti snažily vymyslet o skřítkovi příběh,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Poznáváme profese

Dne 27.9.2018 se děti šly podívat do parku,kde byly připravené úkoly a hádanky na téma - profese.Vše bylo organizované DDM.Dětem se úkoly a stanoviště moc líbily a dopoledne si užily.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Pohádka o Mlsance

Dne 21.9.2018 děti v mš shlédly pohádku o Mlsance.Představení se dětem moc líbilo.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Den plný sportu

Dne 18.9.2018 si přišly děti zasportovat na stadion Mládí.Byly zde připravené různé soutěže, stanoviště,děti plnily úkoly,stavěly puzzle,skákaly,dováděly a za to vše získaly odměny pro svoji třídu rybiček.Za výtvarnou soutěž získala...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Soptík soutěže pořádané hasiči

dne 17.9.2018 se byly děti podívat na soutěžích v Chrámu chmele a piva pořádaných hasiči.Děti přišly zafandit svým starším kamarádům z mš.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Soutěž "Malý Soptík"

Dne 17.9.2018 se děti zúčastnily 7. ročníku soutěže "Malý Soptík" v Chrámu chmele a piva v Žatci. Děti zde plnily úkoly na sedmi stanovištích - skládaly puzzle, házely míčkem na...

celý článek

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová, (Kategorie Sluníčka)

Den otevřených dveří v DDM

Dne 12.9.2018 se byly děti podívat v DDM na dni otevřených dveří.Pro děti zde byly připraveny soutěže a sladká odměna.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Slunce a měsíc

Cílem tohoto týdne je chápat elementární časové pojmy (dnes, včera, ráno, večer, atd.). Děti si společně vyrobily slunce, měsíc a hvězdy - kolektivní práce dětí. Těmito pracemi jsme si vyzdobily prostory šatny. Děti se učily báseň "Dny...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výstava kaktusů

Dne 6.9.2018 se děti vydaly na výstavu kaktusů ve starých papírnách.Dozvěděly se odkud kaktusy pochází,zda můžou kvést a ten nejméně pichlavý si osahaly:-).

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Pohádkový týden

Celý tento týden si s dětmi povídáme na téma "Knihy". Děti vypráví pohádky, které znají, cvičí na pohádkové překážkové dráze. Do školky přinesly své oblíbené pohádkové knihy, ze kterých jsme si vytvořili pohádkovou knihovnu. Vyráběly...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Den otevřených dveří u hasičů

Dnes děti navštívily hasičský záchranný sbor v Žatci. Na dni otevřených dveří děti zhlédly pohádku "Jak se chovat při požáru", zopakovaly si čísla na záchranné složky. Prohlédly si prostory požární stanice, hasičská auta. Prošly si...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)