Rybičky

Dvůr u Svatého Jakuba

...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky

Dnes děti zhlédly pohádku "Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují poháky" v žateckém městském divadle. Dětem se představení velmi líbilo. Po pohádce jsme se šli podívat do Kapucínské zahrady, děti si prohlédly zvířátka, hledaly čryřlístky,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Vysvědčení předškoláků

Dne 5.6.2018 se předškoláci rozloučili s kroužkem "Do školy včas". Děti obdržely vysvědčení, na kterém měly velkou jedničku za chování, samostatnost, odpočívání, zpívání, recitování, malování atd. Společně si povídaly, jak se těší...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Den dětí

Dne 1.6.2018 byl v naší MŠ "Den dětí", děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích na školní zahradě. Prolézaly strachovým pytlem, zpívaly písně s jarní tématikou, hrály pohybovou hru "Sochy", házely míčkem na cíl, přenášely míček...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Dne 31.5.2018 děti navštívily zoologickou zahradu v Ústí nad Labem, prohlédly si exotická zvířata jako například slony, žirafy, nosorožce, několik druhů opic, ale také zvířata, která žijí v Evropě. A protože je v ústecké zoologické zahradě...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Divadlo Řimbaba v MŠ

Dne 21.5.2018 opět navštívilo naší mš divadlo Řimbaba s programem Letem světem,kde si děti mohly zazpívat a zatančit na známé písničky z pohádek.

celý článek

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová, (Kategorie Rybičky)

Kreslení na interaktivním panelu

dne 18.5.2018 si děti vyzkoušely jaké to je kreslit nejenom na papír:-).

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Pohádky z březové chaloupky

Děti 16.5.2018 zhlédly pohádku v městském divadle v Žatci s názvem "Pohádky z březové chaloupky". Představení děti velmi zaujalo a také se zapojily do děje zpěvem písniček.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výtvarné práce na školní zahradě

Děti kreslily na školní zahradě pastelkami a voskovkami obrázky na téma "Chmel, chmelnice", "Hopík".

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Návštěva KAPUCÍNSKÉ ZAHRADY v Žatci

a jak vypadá náš Boreš?Na to jsme se šli s dětmi podívat do Kapucínské zahrady..........:-)

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Návštěva městské radnice

Protože si s dětmi celý tento týden povídame o Žatci,rozhodly jsme se vydat na malý dopolední výlet.Procházka Žatcem zakončená návštěvou městské radnice byla pro děti velikým zážitkem a za odměnu se mohli ti největší a nejodvážnější...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Prohlídka chmelařského muzea v Žatci

Děti byly 9.5.2018 na prohlídce "Chmelařského muzea", zhlédly příběh o Hopíkovi a dozvěděly se o historii pěstování chmele na Žatecku.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Logicko matematické hry pro děti a rodiče - mensa

dne 3.5.2018 se konaly v mš logicko matematické hry,které si společně vyzkoušely rodiče se svými dětmi.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Vystoupení dětí ze ZUŠ v divadle

Dne 2.5.2018 si děti ze ZUŠ připravily v městském divadle pohádky pro nejmenší.Děti z mš se zapojily také a mohly si tak zahrát pohádky společně.Bylo to moc povedené představení.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Slet čarodějnic

...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)