Rybičky

Pohádky z březové chaloupky

Děti 16.5.2018 zhlédly pohádku v městském divadle v Žatci s názvem "Pohádky z březové chaloupky". Představení děti velmi zaujalo a také se zapojily do děje zpěvem písniček.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výtvarné práce na školní zahradě

Děti kreslily na školní zahradě pastelkami a voskovkami obrázky na téma "Chmel, chmelnice", "Hopík".

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Návštěva KAPUCÍNSKÉ ZAHRADY v Žatci

a jak vypadá náš Boreš?Na to jsme se šli s dětmi podívat do Kapucínské zahrady..........:-)

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Návštěva městské radnice

Protože si s dětmi celý tento týden povídame o Žatci,rozhodly jsme se vydat na malý dopolední výlet.Procházka Žatcem zakončená návštěvou městské radnice byla pro děti velikým zážitkem a za odměnu se mohli ti největší a nejodvážnější...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Prohlídka chmelařského muzea v Žatci

Děti byly 9.5.2018 na prohlídce "Chmelařského muzea", zhlédly příběh o Hopíkovi a dozvěděly se o historii pěstování chmele na Žatecku.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Logicko matematické hry pro děti a rodiče - mensa

dne 3.5.2018 se konaly v mš logicko matematické hry,které si společně vyzkoušely rodiče se svými dětmi.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Vystoupení dětí ze ZUŠ v divadle

Dne 2.5.2018 si děti ze ZUŠ připravily v městském divadle pohádky pro nejmenší.Děti z mš se zapojily také a mohly si tak zahrát pohádky společně.Bylo to moc povedené představení.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Slet čarodějnic

...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Den Země v kapucinské zahradě

Dne 26.4.2018 se děti účastnily dne Země v kapucínské zahradě.Na děti byly přichystané stanoviště plné nových informací,zábavy a her.Děti si vše pořádně užily.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Projektový den doprava

dne 19.4.2018 proběhl na zahrádce mš projektový den doprava.Děti zde plnily různé soutěže a úkoly.Za odměnu dostaly diplomy,řidičský průkaz a medaile.Vše si děti moc užily.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Divadlo v mš

Dne 10.4.2018 děti shlédly divadlo letadlo v mš s představením V korunách stromů.Moc se všem líbily nádherné kulisy a hlavně to,že se děti mohly do představení zapojit.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Divadlo rozmanitostí v Mostě

...

celý článek

Napsal(a): Admin, (Kategorie Rybičky)

Velikonoční zajíček

Dne 27. 3. 2018 proběhla v parku pod nemocnicí akce "Velikonoční zajíček" od DDM Žatec. Děti viděly krésné velikonoční zvířátka, s kterými soutěžily, tančily, zpívaly a užívaly...

celý článek

Napsal(a): Admin, (Kategorie Rybičky)

Jarní tvořerní s rodiči

Dne 27. 3. 2018 proběhlo v naší MŠ jarní tvoření s rodiči.  Děti s rodiči tvořily krásné a originální výrobky.  Společně jsme přivítali jaro a užili si příjemné...

celý článek

Napsal(a): Admin, (Kategorie Rybičky)

Návštěva PAPÍREN - VELIKONOČNÍ JARMARK

Dne 21.3.2018 děti navštívili velikonoční jarmark v papírnách. Nejenže si děti přiblížily velikonoční tradice jako je např. pletení pomlázky, sázení osení, ....ale také...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)