Rybičky

Výstava kaktusů

Dne 6.9.2018 se děti vydaly na výstavu kaktusů ve starých papírnách.Dozvěděly se odkud kaktusy pochází,zda můžou kvést a ten nejméně pichlavý si osahaly:-).

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Pohádkový týden

Celý tento týden si s dětmi povídáme na téma "Knihy". Děti vypráví pohádky, které znají, cvičí na pohádkové překážkové dráze. Do školky přinesly své oblíbené pohádkové knihy, ze kterých jsme si vytvořili pohádkovou knihovnu. Vyráběly...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Den otevřených dveří u hasičů

Dnes děti navštívily hasičský záchranný sbor v Žatci. Na dni otevřených dveří děti zhlédly pohádku "Jak se chovat při požáru", zopakovaly si čísla na záchranné složky. Prohlédly si prostory požární stanice, hasičská auta. Prošly si...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Dvůr u Svatého Jakuba

...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky

Dnes děti zhlédly pohádku "Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují poháky" v žateckém městském divadle. Dětem se představení velmi líbilo. Po pohádce jsme se šli podívat do Kapucínské zahrady, děti si prohlédly zvířátka, hledaly čryřlístky,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Vysvědčení předškoláků

Dne 5.6.2018 se předškoláci rozloučili s kroužkem "Do školy včas". Děti obdržely vysvědčení, na kterém měly velkou jedničku za chování, samostatnost, odpočívání, zpívání, recitování, malování atd. Společně si povídaly, jak se těší...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Den dětí

Dne 1.6.2018 byl v naší MŠ "Den dětí", děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích na školní zahradě. Prolézaly strachovým pytlem, zpívaly písně s jarní tématikou, hrály pohybovou hru "Sochy", házely míčkem na cíl, přenášely míček...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Dne 31.5.2018 děti navštívily zoologickou zahradu v Ústí nad Labem, prohlédly si exotická zvířata jako například slony, žirafy, nosorožce, několik druhů opic, ale také zvířata, která žijí v Evropě. A protože je v ústecké zoologické zahradě...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Divadlo Řimbaba v MŠ

Dne 21.5.2018 opět navštívilo naší mš divadlo Řimbaba s programem Letem světem,kde si děti mohly zazpívat a zatančit na známé písničky z pohádek.

celý článek

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová, (Kategorie Rybičky)

Kreslení na interaktivním panelu

dne 18.5.2018 si děti vyzkoušely jaké to je kreslit nejenom na papír:-).

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Pohádky z březové chaloupky

Děti 16.5.2018 zhlédly pohádku v městském divadle v Žatci s názvem "Pohádky z březové chaloupky". Představení děti velmi zaujalo a také se zapojily do děje zpěvem písniček.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Výtvarné práce na školní zahradě

Děti kreslily na školní zahradě pastelkami a voskovkami obrázky na téma "Chmel, chmelnice", "Hopík".

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Návštěva KAPUCÍNSKÉ ZAHRADY v Žatci

a jak vypadá náš Boreš?Na to jsme se šli s dětmi podívat do Kapucínské zahrady..........:-)

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Návštěva městské radnice

Protože si s dětmi celý tento týden povídame o Žatci,rozhodly jsme se vydat na malý dopolední výlet.Procházka Žatcem zakončená návštěvou městské radnice byla pro děti velikým zážitkem a za odměnu se mohli ti největší a nejodvážnější...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Prohlídka chmelařského muzea v Žatci

Děti byly 9.5.2018 na prohlídce "Chmelařského muzea", zhlédly příběh o Hopíkovi a dozvěděly se o historii pěstování chmele na Žatecku.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)