DEN ZEMĚ

Kategorie: Sluníčka

Den Země v parku pod nemocnicí pro děti zorganizoval MěÚ Žatec- stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí.

Bylo to dopoledne plné her, zábavy a poznatků o přírodě.

Napsal(a): Eva Todtová,