Rozloučení s kroužkem "Kouzelná tabule"

Kategorie: Sluníčka, Rybičky

Předškolní děti se 4.6.2019 rozloučily s kroužkem "Kouzelná tabule". Dětem byl předán diplom a drobné dárečky za aktivitu na jednotlivých hodinách. Děti po celý školní rok vykonávaly všechny činnosti na interaktivním panelu s nadšením. Tato témata byla vždy zaměřená tak, aby byla v souladu s třídním vzdělávacím plánem. Děti si prohlubovaly své znalosti v matematické, čtenářské, digitální gramotnosti, také procvičovaly svou paměť, pozornost a postřeh.

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona,