Soutěž "NEJ Podzimníček"

Kategorie: Sluníčka, Rybičky

Děti ze třídy Rybiček a Sluníček se v soutěži "O NEJ PODZIMNÍČKA", kterou pořádal Dům dětí a mládeže Žatec, umístily na pátém místě v I. kategorii.

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,