Sluníčka

JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY

Ve třech pohádkách se dětem představily molitanové loutky, oživlé předměty a marionety.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

ROZLOUČENÍ S KROUŽKEM PŘEDŠKOLÁCI

Dnes se děti rozloučily s kroužkem "PŘEDŠKOLÁCI", za svou píli získaly pamětní hodnocení.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

DEN DĚTÍ

Krásné dopoledne plné soutěží a zábavy si děti užily na školní zahradě při oslavě Dne dětí. Sladkou tečkou byl sponzorký dar od společnosti Tesco ve formě hraček a ovoce.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

VÝLET DO ZOO V ÚSTÍ NAD LABEM

Procházkou i jízdou mašinkou děti zhlédly chov exotických zvířat v ZOO v  Ústí nad Labem. Děti si prohlídku užily a počasí nám také přálo.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

Vycházka po historickém městě Žatci

Dne 23.5.2018 jsme se školáky ze sluníček,broučků a veverek  podnikly vyházku po historickém městě Žatci. S dětmi jsme obešly celé město, viděly jsme významné budovy jako je: pošta,...

celý článek

Napsal(a): Tereza Klemešová, (Kategorie Veverky)

Divadlo Řimbaba v MŠ

Dne 21.5.2018 opět navštívilo naší mš divadlo Řimbaba s programem Letem světem,kde si děti mohly zazpívat a zatančit na známé písničky z pohádek.

celý článek

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová, (Kategorie Rybičky)

POHÁDKY Z BŘEZOVÉ CHALOUPKY

Veselou pohádku ve které Křemílek a Vochomůrka v chaloupce pod lesem zažili spoustu příhod, děti zhlédly v Městském divadle.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

PROHLÍDKA ZUŠ

Při prohlídce ZUŠ byla dětem přiblížena vzdělávací nabídka různých oborů.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

PROCHÁZKA PO NÁMĚSTÍ

Děti při procházce po náměstí Svobody pozorovaly prodejce na trhu.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

NÁVŠTĚVA CHMELAŘSKÉHO MUZEA

...

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

LOGICKÉ HRY S RODIČI

Pod záštitou Mensy si rodiče s dětmi zahráli logické hry,

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

V Městském divadle děti sledovaly představení pořádané ZUŠ Žatec nazvané Pohádky pro nejmenší.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

DEN ZEMĚ V KAPUCÍNSKÉ ZAHRADĚ

Děti prožily slunečné dopoledne v kapucínské zahradě, kde byl pro ně připraven program DEN ZEMĚ pořádaný Městským úřadem Žatec.

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

PROJEKTOVÝ DEN DOPRAVA

Projektový den DOPRAVA byl pro děti připraven jako jednodenní blok, realizován na školní zahradě formou soutěží. Na stanovištích na ně čekaly nejrůznější úkoly z dopravy. Za zdárně...

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)

DEN ZEMĚ

20. dubna děti prožily krásné dopoledne na žatecké zemědělské škole, kde zhlédly nejrůznější aktivity. Na stanovištích byla např, připravena ukázka zvířat, technologie...

celý článek

Napsal(a): Eva Todtová, (Kategorie Sluníčka)