Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou. Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor.

Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Stravné se platí v hotovosti (dle dohody) za celý měsíc předem ve stanovené dny, které jsou včas písemně oznámeny (převážně poslední dva dny předcházejícího měsíce) na informativní tabuli.

Na mateřské škole je stanoveno stravné ve výši:

  Strávníci 3-6 let Strávníci 7-8 let
Přesnídávka 8,-Kč 9,-Kč
Oběd 17,-Kč 19,-Kč
Svačina 8,-Kč 8,-Kč
Celkem 33,-Kč 36,-Kč

 

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky tj. 25 Kč/ 1 den nebo 28 Kč/1 den.

Vyúčtování a vrácení částky za dny absence v MŠ

V případě, že dítě do MŠ nedocházelo v určité dny, přeplatek za stravné je použit v následujícím měsíci, o přeplatky je snížena platba na stávající měsíc. Přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí zákonným zástupcům. V případě plateb bezhotovostním způsobem, budou přeplatky zaslány na tento účet.

 

Ve školní jídelně pracuje:
vedoucí školní jídelny — Jedličková Lada,
hlavní kuchařka — Barbora Kubátová.