MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci
Kategorie: Aktuality | Autor: Mgr. Ludmila Jurášová |

Výsledky zápisu do MŠ 2022


Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbrezinyzatec.cz

                                                                                                                               Datum: 25.5.2022

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   ZÁP 1/2022

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny 27 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo

Rozhodnuto 

 

 

ZÁP 1/2022

ZÁP 3/2022

ZÁP 4/2022

ZÁP 5/2022

ZÁP 6/2022

ZÁP /2022

ZÁP 9/2022

ZÁP 11/2022

ZÁP 14/2022

ZÁP 15/2022

ZÁP 18/2022

ZÁP 19/2022

ZÁP 20/2022

ZÁP 21/2022

 

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

 

ZÁP 22/2022

ZÁP 23/2022

ZÁP 24/2022

ZÁP 25/2022

ZÁP 26/2022

ZÁP 28/2022

ZÁP 29/2022

ZÁP 30/2022

ZÁP 31/2022

ZÁP 32/2022

ZÁP 33/2022

ZÁP 36/2022

ZÁP 39/2022

 

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25.5.2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 25.5.2022 na webových stránkách školy http://msbrezinyzatec.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

                                                                             Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy                                                                                                   

Nahoru