MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou. Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor.

Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Stravné se platí v hotovosti nebo bezhotovostně (dle dohody), za celý měsíc předem ve stanovené dny.

Na mateřské škole je stanoveno stravné ve výši:

  Strávníci 3-6 let Strávníci 7-8 let
Přesnídávka 9,-Kč 10,-Kč
Oběd 18,-Kč 20,-Kč
Svačina 9,-Kč 10,-Kč
Celkem 36,-Kč 40,-Kč

 

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky tj. 27 Kč/ 1 den nebo 30 Kč/1 den.

Vyúčtování a vrácení částky za dny absence v MŠ

V případě, že dítě do MŠ nedocházelo v určité dny, přeplatek za stravné je použit v následujícím měsíci, o přeplatky je snížena platba na stávající měsíc. Přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí zákonným zástupcům. V případě plateb bezhotovostním způsobem, budou přeplatky zaslány na tento účet.

 

Ve školní jídelně pracuje:
vedoucí školní jídelny — Jedličková Lada,
hlavní kuchařka — Barbora Kubátová.

Nahoru