MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Stravování

Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou. Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Je dodržován správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor.

Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Stravné se platí v hotovosti nebo bezhotovostně (dle dohody), za celý měsíc předem ve stanovené dny.

Na mateřské škole je stanoveno stravné ve výši:

  Strávníci 3-6 let Strávníci 7-8 let
Přesnídávka 10 Kč 11 Kč
Oběd 21 Kč 23 Kč
Svačina 10 Kč 11 Kč
Celkem 41 Kč 45 Kč

 

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky tj. 31 Kč/ 1 den nebo 34 Kč/1 den.

Vyúčtování a vrácení částky za dny absence v MŠ

Přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí zákonným zástupcům. V případě plateb bezhotovostním způsobem, budou přeplatky zaslány na tento účet.

 

Ve školní jídelně pracuje:
vedoucí školní jídelny — Jedličková Lada,
hlavní kuchařka — Barbora Kubátová.

Nahoru