MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Rozpočet


Schválený rozpočet (nákladů a výnosů) na rok 2024
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otokara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…) 8 207 646 Náklady celkem 10465646
2. Příspěvek zřizovatele 1 261 000 z toho: provoz 2258000
3. Ostatní výnosy 997 000
VÝNOSY CELKEM 10465646 NÁKLADY CELKEM 10465646


Schválený střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2023
skutečnost

2024
finanční plán

2025
předpoklad

2026
předpoklad

Náklady

10 058

10 466

11 303

12 207

Výnosy

10 328

10 466

11 303

12 207

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

270

0

0

0

Doplňková činnost

2023
skutečnost

2024
finanční plán

2025
předpoklad

2026
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2023

2024

2025

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh rozpočtu (nákladů a výnosů) na rok 2025
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otokara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…)                                                                     Náklady celkem
2. Příspěvek zřizovatele                                                                                    z toho: provoz  
3. Ostatní výnosy   
VÝNOSY CELKEM   NÁKLADY CELKEM  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2024
skutečnost

2025
finanční plán

2026
předpoklad

2027
předpoklad

Náklady

 

 

                      

  

Výnosy

 

 

  

 

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

 

                       

 

                             

Doplňková činnost

2024
skutečnost

2025
finanční plán

2026
předpoklad

2027
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2024

2025

2026

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru