MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

Rozpočet


Schválený rozpočet (nákladů a výnosů) na rok 2022
          

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

IČO: 60275880

Sídlo: Otokara Březiny 2769, 438 01 Žatec

          
VÝNOSY NÁKLADY
1. výnosy z dotací (SR, kraj…) 7800 000 Náklady celkem 9918000
2. Příspěvek zřizovatele 1221 000 z toho: provoz 2118000
3. Ostatní výnosy 897 000
VÝNOSY CELKEM 9918 000 NÁKLADY CELKEM 9918000

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost

2021
skutečnost

2022
finanční plán

2023
předpoklad

2024
předpoklad

Náklady

9 377

9 918

10 711

11 568

Výnosy

9 527

9 918

10 711

11 568

Výsledek hospodaření - hlavní činnost

150

0

0

0

Doplňková činnost

2021
skutečnost

2022
finanční plán

2023
předpoklad

2024
předpoklad

Náklady

0

0

0

0

Výnosy

0

0

0

0

Výsledek hospodaření - doplňková činnost

0

0

0

0

 Vyjádření k očekávaným změnám

 

Akce v tis. Kč

Druh

Název akce

Celkové odhadované vstupní náklady*

Důvod

2022

2023

2024

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Ostatní zdroje

Vlastní zdroje PO

Investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru