MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci
Kategorie: Aktuality | Autor: Mgr. Ludmila Jurášová |

Výsledky zápisu do MŠ 2024

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbrezinyzatec.cz

                                                                                                                                        Datum: 5.6.2024

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   ZÁP 1/2024

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny 30 uchazečů s těmito registračními čísly:

Registrační číslo

Rozhodnuto

 

 

ZÁP 1/2024

ZÁP 2/2024

ZÁP 3/2024

ZÁP 4/2024

ZÁP 7/2024

ZÁP 6/2024

ZÁP 10 /2024

ZÁP 11/2024

ZÁP 12/2024

ZÁP 13/2024

ZÁP 14 2024

ZÁP 15/2024

ZÁP 16/2024

ZÁP 18/2024

ZÁP 20/2024

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

ZÁP 25/2024

ZÁP 23/2024

ZÁP 24/2024

ZÁP 26/2024

ZÁP 27/2024

ZÁP 29/2024

ZÁP 30/2024

ZÁP 31/2024

ZÁP 32/2024

ZÁP 33/2024

ZÁP 35/2024

ZÁP 37/2024

ZÁP 38/2024

ZÁP 39/2024

ZÁP 40/2024

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5.6.2024 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5.6.2024 na webových stránkách školy http://msbrezinyzatec.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

                                                                   Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy                                                                                                   

                                                                                      

Nahoru