Rybičky

Jíme zdravě a hravě

Celý minulý týden jsme si s dětmi povídaly o ovoci a zelenině. Děti si ovoce obtiskávaly - vytvořily krásné výkresy na nástěnku,vymodelovaly to, co mají rádi, pomocí obrázků- ovoce a zeleninu poznávaly a nejen to - i podle chuti přišly na...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Sokolík Pepík

V průběhu celého školního roku budou děti pracovat se sešity z České obce sokolské. Motivací ve dvou sešitech jsou jim zvířátka. První sešit je se samolepkami, které si děti lepí za splněné úkoly, zejméma zaměřené na tělovýchovné aktivity,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Městská policie v MŠ

Dnes se děti zúčastnily přednášky "Prevence kriminality", kterou pořádala Městská policie Žatec. Policisté dětem předvedli, co všechno obsahuje jejich uniforma. Děti si vyzkoušely policejní...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Sluníčka)

Největší poklad

Dnes byly předškolní děti v Městské knihovně Žatec. Poslechly si pohádku "Největší poklad". Tato pohádka byla o čarodějce Tiberii, která by se ráda stala novou královnou. Měla přítele,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Sluníčka)

Kroužek Angličtina

Každý čtvrtek budou mít předškolní děti z Rybiček a Sluníček kroužek angličtiny. Budeme pracovat na IT, zpívat anglické písničky, učit se slovíčka, pozdrav atd. Všechno pomocí...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Sluníčka)

Kouzelná tabule

Dnes byly děti poprvé na kroužku "Kouzelná tabule". Seznámily se s tím, co budou na kroužku dělat v průběhu celého školního roku. Dnešním tématem byl "Podzimní strom". Děti si nakreslily...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Rusalka

Dnes byly děti na divadelním představení v Městském divadle v Žatci s názvem Rusalka. Představení bylo o víle, která se zamilovala do člověka a obětovala tak svou nesmrtelnost. Zahráli ho herci z Docela...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Malá technická univerzita - program pro předškolní děti 2021/2022 1. lekce Město

Malá technická univerzita je program pro předškolní děti zaměřený na zábavné a hravé vzdělávání a dozvídání se nových poznatků a informací s polytechnickým...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Sluníčka)

Bacily a viry porazíme

Dnes děti v Městském divadle v Žatci zhlédly představení Pavla Nováka "Bacily a viry porazíme". Děti se v hudebně vzdělávacím příběhu seznámily s bacilem Bumbácem a virem Lumpácem. V průběhu celého představení zpívaly, tančily, odpovídaly...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Hýbeme se každý den

Rybičky každý den před svačinkou hrají různé pohybové hry,zdolávají překážkovou dráhu,provádějí zdravotní cviky a to jim potom svačinka chutná-:).

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Hry v parku

Děti plnily v parku tělovýchovné a výtvarné úkoly. Hrály deskové a postřehové hry, podle své fantazie kreslily mapy k pokladu, orientovaly se v prostoru, stavěly domečky pro broučky. Při zpáteční cestě do MŠ poznávaly listnaté a jehličnaté...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

První dny ve třídě

První týden školního roku probíhal ve znamení vzájemného seznamování a poznávání. Děti si ale také při výtvarných činnostech ozdobily temperami svou veselou rybičku, naučily se novou píseň a báseň "Rybičky", seznámily se s třídními...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Rozloučení s předškoláky

Děti se rozloučily s přeškoláky, kteří odcházejí do první třídy. S dětmi jsme pro rodiče připravili překvapení v podobě videa, na kterém je pásmo básní a pohybových aktivit. Předškolákům jsme předali šerpy, khnihu s věnováním a další...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Návštěva chmelařského muzea

Dne 2.6.2021 děti navštívily chmelařské muzeum v Žatci.Dozvěděly se plno zajímavostí o pěstování chmele,česačce,podívaly se na různé nástroje,které se dříve používaly na polích.Vyzkoušely si jaké to je sedět na starém traktůrku nebo...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

O odpadech s předškoláky

Pro předškolní děti se dnes konala v MŠ beseda "O odpadech s nejmenšími". Děti se dověděly, co je to odpad, kde se tu vzal, jaké druhy odpadu máme a jak odpad třídíme. Ví, proč je důležité odpad třídit. Také si třídění vyzkoušely a na...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)