Rybičky

Rozloučení s předškoláky

Děti se rozloučily s přeškoláky, kteří odcházejí do první třídy. S dětmi jsme pro rodiče připravili překvapení v podobě videa, na kterém je pásmo básní a pohybových aktivit. Předškolákům jsme předali šerpy, khnihu s věnováním a další...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Návštěva chmelařského muzea

Dne 2.6.2021 děti navštívily chmelařské muzeum v Žatci.Dozvěděly se plno zajímavostí o pěstování chmele,česačce,podívaly se na různé nástroje,které se dříve používaly na polích.Vyzkoušely si jaké to je sedět na starém traktůrku nebo...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

O odpadech s předškoláky

Pro předškolní děti se dnes konala v MŠ beseda "O odpadech s nejmenšími". Děti se dověděly, co je to odpad, kde se tu vzal, jaké druhy odpadu máme a jak odpad třídíme. Ví, proč je důležité odpad třídit. Také si třídění vyzkoušely a na...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Svátek dětí

Dnes se konal v MŠ projektový den "Den dětí". Děti od ranních hodin plnily úkoly, za které dostávaly razítka na připravené kartičky. Povídali jsme si nad obrázky dětí z celého světa. Při tělovýchovných činnostech soutěžily v družstvech,...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Královské město Žatec

Během měsíce května si s dětmi povídáme o našem městě Žatci. Děti se dozvěděly co se v našem městě vyrábí, pěstuje, jaké významné budovy ve městě máme. Vyrobily si chmelové šišky, žatecký znak a žatecké hradby. Také si z kostek...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Jarní čarování - slet čarodějnic

Dnes proběhl ve školce projektový den "Jarní čarování - slet čarodějnic". Děti si užily dopoledne plné zábavných úkolů, představily své čarodějné masky, vytvořily si společně čarodějnice. Za plnění úkolů si odnesly sladkou odměnu...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Projektový den DOPRAVA ....2021

Dne 21.4.2021 proběhl ve školce projektový den s dopravní tématikou.Děti poznávaly dopravní prostředky,zdolávaly překážky na dopravním hřišti postaveném z různých kuželů,obručí,umělohmotných kamínků a nášlapů.Vybarvovaly omalovánku,nalepily...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Překvapení pro děti

Dnes 13.4. jsme pro děti, které mohou v současné době docházet do mateřské školy měli připravené malé překvapení za to, jak se úžasně v době uzavření MŠ zapojovaly do všech vzdělávacích činností. Velké poděkování patří samozřejmě...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Karnevalová oslava

Děti si dnes užily příjemné dopoledne v karnevalových maskách. Zdolávaly překážky okolo "Perníkové chaloupky", brodily se přes "Močál", skákaly přes kameny u "Zlaté rybky" a procházely okolo rozsypaných korálků princezny "Zlatovlásky". Děkujeme...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Bílý únor

I dnes si děti užívaly sněhové radovánky - snažily se postavit ze sněhu iglú, dělaly andělíčky, kreslily si různé obrazce. Hrály hru na mrazíka, koulovaly se.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Hrátky s dětmi ve sněhu

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Dnes si děti do sešitů od České obce sokolské nalepovaly samolepky za splněné úkoly a také si vybarvovaly v těchto sešitech omalovánky.

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Vánoční překvapení

Dnes jsme si s dětmi povídali o nadcházejících vánočních svátcích, o tom, co si děti nejvíce přejí od Ježíška. Společně jsme si poseděli u vánočního cukroví, zazpívali jsme si vánoční písně, přednesli básně. Dětem také Ježíšek...

celý článek

Napsal(a): Bc. Kassalová Simona, (Kategorie Rybičky)

Mikulášská nadílka

Dne 2.12.2020 k nám do školky zavítali dva neposední čertíci společně s Mikulášem-:). Rozdávali dobroty a děti naoplátku zazpívaly písničky.

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Rybičky)

Halloween v mš

Dne 6.11.2020 proběhl v mš projektový den Halloween.Děti od rána chodily do třídy v maskách,tančily,zdolávaly překážky a plnily úkoly.Rodičům moc děkujeme za spolupráci,za krásné...

celý článek

Napsal(a): Bc. Radka Diepoltová, (Kategorie Sluníčka)