Zaměstnanci

Kdo se o děti stará...

ředitelka                           Mgr. Ludmila Jurášová

zástupce ředitelky          Věra Schmidlová

učitelky:

v 1.třídě "u Sluníček" 
.
     Eva Todtová                         Mgr. Ludmila Jurášová

 

ve 2.třídě "u Rybiček"

    Bc. Radka Diepoltová       Bc. Simona Kassalová

 

ve 3.třídě "u Veverek"

    Milada Drexlerová              Tereza Klemešová

 

ve 4.třídě "u Broučků"

  Barbora Šatavová             Věra Schmidlová

 

O pěkné, čisté a bezpečné prostředí pečuje:

školnice                      Marie Eliasová

uklizečka                    Marie Tippnerová

Dobré jídlo připravují:

vedoucí ŠJ                  Lada Jedličková

vedoucí kuchařka        Barbora Kubátová