Zaměstnanci

Kdo se o děti stará...

ředitelka                           Mgr. Ludmila Jurášová

zástupce ředitelky          Věra Schmidlová

učitelky:

v 1.třídě "u Sluníček" 
 Bc. Eva Todtová               Mgr. Ludmila Jurášová   
                                                                               
  Michaela Štěpánová
ve 2.třídě "u Rybiček"
  Bc. Radka Diepoltová       Bc. Simona Kassalová     

 

ve 3.třídě "u Veverek"

  Milada Drexlerová                 Bc. Kamila Pinkrová             

 

ve 4.třídě "u Broučků"

   Barbora Šatavová              Věra Schmidlová

 

    Učitelka na MD - Bc. Eva Turšnerová

O pěkné, čisté a bezpečné prostředí pečuje:

školnice                      Maria Eliášová

uklizečka                    Marie Tippnerová

Dobré jídlo připravují:

vedoucí ŠJ                  Lada Jedličková

vedoucí kuchařka        Barbora Kubátová